Πολιτικές ενθάρρυνσης των Ατόμων με Αναπηρία

Πολιτικές ενθάρρυνσης των Ατόμων με Αναπηρία

Αρ. Πρωτ. 7861/15.12.2010

Προς Υπουργούς:

- Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

- Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, που βιώνουμε, μια κατηγορία ατόμων που αντιμετωπίζει σοβαρά και κρίσιμα προβλήματα, είναι τα άτομα με αναπηρία. Η κοινωνικοποίηση των ατόμων με αναπηρία και η ένταξή τους στην αγορά εργασίας, είναι ζητήματα, τα οποία απαιτούν λύσεις και συγκεκριμένες ενέργειες. Τη δεδομένη περίοδο, που τα ποσοστά ανεργίας αυξάνονται και τα εισοδήματα των Ελλήνων πολιτών μειώνονται δραματικά, μετά τη ληστρική επιδρομή της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, τα άτομα με αναπηρία οδηγούνται σε απόγνωση, καθώς οι πιθανότητες εύρεσης εργασίας είναι ελάχιστες και ως εκ τούτου το εισόδημά τους μειώνεται αισθητά.

Εκτός των άλλων, η πρόσβασή των ΑμΕΑ σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες είναι δύσκολη και επομένως ο κοινωνικός αποκλεισμός, με τον οποίο απειλούνται αυξάνεται επικίνδυνα. Η πολιτεία και το κράτος πρόνοιας, οφείλει να προάγει την ισότητα των ευκαιριών και των δικαιωμάτων. Έτσι, τα αρμόδια Υπουργεία πρέπει να συνεισφέρουν προς την κατεύθυνση περαιτέρω πρωτοβουλιών και δράσεων, με σκοπό την ενίσχυση του χαμηλού ποσοστού απασχόλησης των ΑμΕΑ, αλλά και στην υιοθέτηση πολιτικών για την ενίσχυση της διαδικασίας κοινωνικοποίησής τους.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:

- Ποιες είναι οι ενέργειες των συναρμόδιων Υπουργείων ως προς την ενίσχυση της απασχόλησης και της διαδικασίας κοινωνικοποίησης των ατόμων με αναπηρία;

Απαντήσεις Υπουργείων